- Vi vet väldigt mycket om fåglarna och vi vet ganska mycket om fisken, men kopplingen dem emellan har vi inte alls lika bra kunskap om, säger Jonas Hentati Sundberg, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU.

På Stora Karlsö finns Östersjöns största koloni av sillgrisslor och tordmular, som äter och matar sina ungar med stora mängder sill och skarpsill. Men hur mycket fisk äter fåglarna, var finns fisken och räcker fisken till? Det vill forskarna ta reda på. Och för att göra det använder de en obemannad självseglande drönare utrustad med en solcellsdrivet ekolod.

- Drönaren kommer att köra runt här i flera månader och ge oss en detaljerad bild av hur mycket fisk det finns och var den finns. Och den kommer att göra det utan att störa fisken eller annat djurliv, och till en mycket låg kostnad jämfört med ett vanligt forskningsfartyg, säger Jonas Hentati Sundberg.

Tekniken att använda flytande drönare för datainsamling är relativt ny i Sverige, och den seglande farkost som används vid Stora Karlsö har bara använts en gång tidigare: vid en fiskundersökning i Kattegatt.