De automatiska plaktonräknarna (CPR, continous placton recorder) ingår i ett av världens längsta körda marinbiologiska övervakningsprogram. Metalllådorna har bogserats efter fartyg och samlat in planktonprover sedan 1931.

1957 fastnade en tråd från en fisketrål i CPR:en. 1965 fångade en av dem en plastpåse utanför Irlands kust. Enligt forskarna kan detta vara det tidigaste fyndet som gjorts av plast i havet.

Varje gång ett plastföremål fastnade i CPR:en noterades detta i en loggbok.

- När vi sökte igenom loggböckerna insåg vi att vi hade några väldigt tidiga historiska noteringar om plast, och att vi också kunde skapa en tidsserie baserat på detta och visa på ökningen av plast i havet, säger Dr Dr Clare Ostle, från Plymouths Marine Biological Association.

Tidsserien visar att mängden plast i havet stadigt ökat sedan 1990. Men den visar också att antalet plastpåsar minskat det senaste åren. Än är det dock oklart om detta beror på de förbud mot plastpåsar som införts på många ställen i världen.