För att lyckas rädda torskbeståndet föreslår organisationerna ett omedelbart stopp av torskfisket under de kommande 6 månaderna samt ett förbud mot skarpsillfiske i södra Östersjön för att torsken ska ha något att äta. Man vill dessutom att de fiskekvoter som bestämts för 2019 ska omprövas.
I brevet hänvisar organisationerna till en ny rapport från Internationella havsforskningsrådet ICES, som visar att situationen är värre än befarat. Ett högt fisketryck har rensat ut stora fiskar och gjort att alltför många fiskar konkurrerar om samma föda. Torsk med hämmad tillväxt som blir könsmogna vid en mycket liten storlek och öster om Bornholm är torskarna så smala och magra att varannan torsk svälter ihjäl.
I slutet av maj varje år utfärdar ICES vetenskapliga råd till EU:s fiskeministrar om kommande års fiskekvoter. Arbetet med att ta fram rekommendationerna pågår för fullt, och mycket tyder på att de kommer att föreslå nollkvoter.