Projektet innefattar mätningar av bland annat syrehalt och grumlighet, inventeringar av abborrerom och bottenvegetation och räkning av fiskyngel.

Länsstyrelsen genomför också en omfattande enkätundersökning för att kartlägga fritidsfisket i området. Totalt ska 15 000 enkäter skickas ut.

– Det finns uppskattningar om att hälften av all fisk som fiskas upp längs med kusten är av fritidsfiskare därför är det viktigt att veta hur mycket det verkligen är och var det fiskas, säger Carolyn Faithfull, marinbiolog vid Länsstyrelsen Gävleborg, i en intervju med SVT.