Korallrev är biologiska hotspots och några av jordens mest artrika miljöer. Nu har dykare upptäckt ett flera kilometer stort och hittills okänt korallrev utanför Italien i Medelhavet. Revet ligger på 35 meter och djupare vilket bidragit till att det inte upptäckts tidigare.

Djupa korallrev innehåller inte symbiotiska alger vilket de färggranna koraller som man hittar i grunda tropiska miljöer har. Djuphavskorallerna är därför färglösa och många av dem växer långsamt och kan bli väldigt gamla. I den komplexa miljö som korallerna bildar med skrymslen och vrår trivs många arter såsom fisk och skaldjur. Korallrev klassas generellt som några av jordens mest artrika miljöer och är viktiga att skydda för produktionen i havet. Koralldjuren är dock känsliga för störningar såsom oljeutsläpp och deras kalkskelettet kan lätt brytas sönder av trålning.

Man tror nu att det finns fler rev som väntar på att upptäckas och att hitta dem är viktigt för att kunna skydda dessa områden för alla de arter som är beroende av dem och för framtiden. Det blir även viktigt att ta reda på hur dessa hittills okända rev tål de pågående klimatförändringarna med både varmare och surare hav.