Pirålar och nejonögon tillhör djurgruppen rundmunnar. De är käklösa fiskar och en liten grupp av ryggradsdjur som inte fått sin plats i det evolutionära trädet helt klarlagt. Dels har det inte funnits så många fossil av utdöda arter av dem. Dels har man fått olika resultat när man tidigare studerar bara DNA jämfört med anatomiska karaktärer på dagens arter av pirålar.

Med avsaknad av inre skelett, fjäll, blodkärl och käkar är rundmunnarna de mest primitiva av våra fiskar. Nejonögor påminner om ålar men har rund mun, skelett av brosk, en näsborre och ett öga på ovansidan huvudet. Några arter av nejonöga lever som parasiter på andra djur såsom fisk, där de suger sig fast och borrar sig in i djuret för att suga blod. Pirålar däremot saknar skelett, är asätare och lever i leran på djupare mjukbottnar. De är ljusgrå, maskformiga, inga blodkärl och saknar ögon. Något som är extra speciellt för pirålar är att de utsöndrar stora mängder slem om de blir stressade.

Nu har forskare hittat ett fossil av en förhistorisk pirål och därigenom bättre kunnat studera den inre anatomin hos detta djur. Tillsammans med modern DNA analys och jämförelser av olika anatomiska egenskaper hos moderna pirålar, har man i studien kommit fram till att nejonögon är mer troliga förfäder till de flesta käklösa fiskar, benfiskar och broskfiskar, medan pirålar är mer primitiva än man tidigare trott. Därmed har forskarna tagit ett steg närmre lösningen på var dessa fiskliknande djur hör hemma. Således vet man nu mer om ursprunget till fiskar och alla andra ryggradsdjur.