Det är forskningsresultat från National University of Singapore som visar att mikroplaster kan bli hem åt skadliga mikrober, så som virus och bakterier. På 275 bitar mikroplast från de lokala stränderna i Singapore hittade man mer än 400 typer av bakterier, däribland sådana som kan orsaka mag- och tarmkatarr och sårinfektioner hos människor.

Mikroplaster är små plastpartiklar, mindre än fem millimeter, som förekommer över hela världen. Dessa partiklar kan skada vattenlevande organismer, både fysiskt och toxikologiskt. Man vet sedan tidigare att plasten kan fungera som en bärare för olika kemikalier, men att plasterna även kan härbärgera bakterier är någonting nytt.

I en ny omfattande studie från Storbritannien fann man mikroplaster i alla undersökta sjöar och floder, totalt tio stycken. I floden Tame nära Manchester påträffades 1 000 mikroplastbitar per liter vatten. Upptäckter av mikroplast gjordes även på avlägsna och isolerade platser, som i falls of Dochart och Loch Lomond i Skottland. Andra nyligen utförda studier visar fynd av mikroplast i en grundvattenkälla i Illinois, USA. En källa som står för cirka 25 procent av den globala dricksvattentillförselen.