Ungefär 2 300 sjöar, kustvatten och vattendrag har i dag sämre än god status på grund av övergödning.
- Näringstillförseln har minskat, men övergödning är fortfarande ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i Götaland och Svealand. Samtidigt är åtgärdstakten inte tillräckligt hög, säger Mats Svensson som är avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

För att få fart på arbetet och driva det framåt behövs mer än pengar.
- Att utse en åtgärdssamordnare som tilldelas beslutsmandat och finansiella resurser ger kraft i genomförandet, säger Linda Kumblad, som lett det lyckade arbetet med restaurera den kraftigt övergödda Björnöfjärden. Det var en av våra rekommendationer, och det känns bra att man åtminstone delvis tagit det på allvar.

Så nu är 20 samordnare på plats. Under tre år kommer de att arbeta lokalt runt om i hela Sverige för att minska övergödning i sjöar och hav. Och tillsammans ska de skapa en gemensam plattform för att bygga upp kunskap och erfarenheter.

- Allesammans ska komma till Björnöfjärden på studiebesök i vår, berättar Linda. Det blir spännande att diskutera hur vi gjorde och dela med sig av våra erfarenheter.

Projektet är ett samarbete mellan HaV, Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna.