Thwaites glaciär i västra Arktis är en av jordens största och skulle om den ger vika resultera i tre meters havsnivåhöjning. Det är anledningen till att den också kallas för ”Domedagsglaciären”. För första gången har man nu kunnat göra mätningar under själva glaciären, en miljö som tidigare varit otillgänglig för forskarna.

– Vi är de första i världen som kommit in under Thwaites glaciär och vår undervattensfarkost Ran kom ut igen med massa spännande data från undersidan av isen, säger Anna Wåhlin, forskare vid institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet.

Den sju meter långa undervattensfarkosten är obemannad och har bland annat hämtat data om strömmar, temperatur och kemiska egenskaper, som till exempel koldioxidhalt. Genom att analysera DNA från vattenprover kommer man även att få information om djurlivet under glaciären, vilket berättar hur länge den legat där och därmed hur känslig den är för klimatförändringar.