Forskning pekar på ett tydligt samband mellan den omfattande användningen av konstgödsel i Australien och utbrott av törnekronasjöstjärnan Acanthaster planci, en effektiv predator på koraller.

Korallerna på Stora Barriärrevet är redan utsatta för hård press av klimatförändringar, och kan slås ut redan av små temperaturhöjningar. Koralldjuren är känsliga, och kan bara leva inom ett snävt temperaturintervall. Blir det för varmt drabbas de av korallblekning. De små mikroskopiska alger som lever i symbios med koralldjuren lämnar då korallerna som blir helt vita. Blekningen innebär en stark stress för koralldjuren eftersom de får större delen av sin föda från algerna. I längden innebär blekningen att revet kan dö.

Men en viss andel av korallerna har förmåga att överleva temperaturhöjningar. När utbrott av törnekronasjöstjärnan sker riskerar dessa överlevare att ätas upp, vilket blir det ett hårt slag för de redan kraftigt påverkade koralldjuren.

Och som om det inte vore nog har myndigheterna gett klartecken till att dumpa slam över delar av korallreven. Ett kryphål i de annars strikta reglerna för dumpning av slam har gjort att koralldjuren i delar av Stora Barriärrevet riskerar att täckas av slam.