För att möta klimatutmaningarna och hantera förändringarna i haven och havsmiljön har Belgien bjudit in till högnivåmötet Climate Change and Ocean Preservation, som hålls idag i Bryssel. En av deltagarna är Sveriges miljö- och klimatminister Isabella Lövin som ska hålla ett anförande om klimatförändringarna och dess påverkan på havens biologiska mångfald.

– Kopplingen mellan klimatförändringarna och haven är tydlig. Haven fungerar som en buffert mot klimatförändringarna. De har absorberat ungefär en fjärdedel av våra koldioxidutsläpp och över 90 procent av värmen som genereras från utsläppen. Om haven inte mår bra kommer det att driva på klimatförändringarna i en allt snabbare takt, säger Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

Högnivåkonferensen avslutas med att deltagarna bekräftar sina framtida engagemang genom att underteckna en deklaration.

– Vi behöver globala kraftfulla åtgärder för att skydda våra hav och minska utsläppen av växthusgaser, säger Isabella Lövin, som även är medordförande i Friends of the Action tillsammans med FN:s särskilda havssändebud Peter Thompson.