Havet spelar en viktig roll i jordens koldioxidcykel eftersom koldioxid i luften kan bindas som organiskt kol i havsbottnen. En viktig aktör i den här ”biologiska pumpen” är djurplankton som bidrar till att minska effekterna av klimatförändringarna genom att de transporterar kol från ytan ner till bottnen (de äter, andas, bajsar och dör).

Genom att analysera och modellera tiotusentals nattliga observationer av vattenloppor har forskarna upptäckt att vattenlopporna i de tempererade områdena i Nordatlanten nu för bort mindre koldioxid än tidigare. I de kallare områdena i Nordatlanten från Island ner till norra USA är bilden den motsatta: här transporterar djurplanktonen istället ner mer kol till havsbottnen.

- De förändringar vi ser i Nordatlanten beror i stor utsträckning på att klimatförändringarna påverkar vattenlopporna. I centrala och östliga delarna av Nordatlanten finns områden med färre och mindre vattenloppor än tidigare och de förändringarna i biomassa påverkar hur mycket kol som kan transporters från atmosfären till havet, säger Thomas Kiorboe på Center of Ocean Life som lett studien.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Ecology and Evolution.