Projektet med att inventera bestånden av norsk vårlekande sill har precis avslutat sin första etapp – märkning av sammanlagt 33 500 sillar. Varje fisk har fått en elektronisk märkbricka med en individuell kod införd i kroppen, så kallad radiofrekvensidentifiering, RFID. Innan sillen släpptes tillbaka i havet registrerades även datum, tid, position samt sillens längd.

Att förvalta sillbestånden på ett bra och hållbart sätt är en ständig utmaning för våra norska grannar. Då sillens liv är förhållandevis komplext, från de specifika förhållanden som krävs för att äggen ska överleva till den långa resan som larverna gör över havet, krävs modern teknik och forskarinsatser. Efter att ha legat på en hög nivå har beståndet av norsk vårlekande sill minskat de senaste åren.

RFID ska hjälpa forskarna att få en grundlig överblick av hur sillen rör sig och utvecklingen av bestånden. Målsättningen är att inom fem till sex år ha en tidsserie som kan ligga till grund för beräkning av hur stor de årliga sillkvoterna bör vara.