2006 förliste handelsfartyget Finnbirch på drygt 80 meters djup utanför Ölands östra kust. Vid förlisningen hade fartyget uppskattningsvis 260 000 liter olja i tankarna. En sanering inleddes, men på grund av fartygets läge kunde dock inte all olja pumpas upp.

Strax innan jul upptäckte Kustbevakningen att vraket fortsätter läcka olja. Uppskattningsvis finns det cirka 80 000 liter dieselolja kvar ombord, vilket använts som drivmedel för fartyget.

På grund av djupet har Kustbevakningen har använt obemannade undervattensfarkoster för att undersöka vraket, och man har konstaterat att det rör sig om ett litet läckage.
– Vi uppskattar att det sipprar ut tre till fyra deciliter diesel i minuten. Men det är mycket olja i tankarna så vi måste ha en beredskap, säger Fredrik Lindblom som är räddningsledare på Kustbevakningen, i en intervju för SVT.

Kustbevakningen har nu låtit modifiera en container som ska sänkas ner och läggas upp och ner på vraket. Via en slang som kopplas på containern ska sedan den läckande oljan pumpas upp till ytan.

Containern är relativt liten, så Kustbevakningen kommer att behöva tömma den med sitt miljöskyddsfartyg en gång i veckan. Uppskattningsvis kommer det att ta 50-60 dygn innan all dieselolja har sipprat ut från vraket.