De skärpta bestämmelserna utgår från EU-krav och syftar till att stärka kontrollen av fångsterna, men även skydda konsumenternas intressen genom att informationen om fisken kan styrkas på ett bättre sätt.

– Illegalt, odokumenterat och oreglerade fiske är ett omfattande problem. Sverige är inte förskonat från detta. Spårbarhetskravet vid försäljning inom EU och krav på ursprungsintyg vid import är marknadsåtgärder som direkt syftar till att motverka illegalt fiske, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV.

Det utökade kravet på spårbarhet innebär att kontrollen i hela saluföringskedjan fram till detaljhandelsledet förbättras.

– Det blir helt enkelt lättare både för företagen själva och för oss som myndighet att uppmärksamma fel eller fusk. Genom spårbarheten säkerställs att det bara är det som fiskats lagligt som säljs, inget annat, säger Jakob Granit.