Vraket upptäcktes på 2000 meters djup, utanför Bulgarien, i ett stort forskningsprojekt, Black Sea Maritime Archaeology Project där också svenska Södertörns högskola ingår.

– De här båtarna känner vi som marinarkeologer bara till från avbildningar på vaser och målningar. Men här har vi ett skepp i Svarta havets vatten, bevarat med master, styråror och last, till och med rep, säger Johan Rönnby, professor i marinarkeologi och en av dem som var med när vraket hittades till SR Ekot.

Projektet kartlägger havsbotten och tar prover med hjälp av sonar och djuphavsdykning för att kunna rekonstruera dränkta förhistoriska landskap och kuster och hitta och identifiera gamla vrak. Det syrefattiga djupvattnet i Svarta havet kan bevara trä och annat organiskt material i tusentals år.

– Det finns flera likheter mellan vår hemmaplan Östersjön och Svarta havet, säger Johan Rönnby. Dels för att skeppsvrak bevaras väldigt bra även här men också i form av att båda är innanhav där kulturer och folk skiftat över tiden och där seglation och sjöfart varit en viktig del av historien.