Läkemedelsrester läcker ut i våra vattendrag, då dagens reningsverk inte klarar att rena vattnet från alla substanser. Tidigare forskning har visat att till exempel hormoner från p-piller kan skapa transsexuella fiskar, och det ångestdämpande läkemedlet Sobril kan göra att fiskar blir mer riskbenägna.

I en ny avhandling från Umeå universitet visar nu forskaren Annelie Lagesson att den största anrikningen av läkemedelsrester inte sker i fisk, utan i de bottenlevande organismerna.

– Koncentrationerna av läkemedel, så som vissa pollenallergimediciner, kan vara nästan 100 000 gånger högre i bottenlevande snäckor än i vattnet. Det är självklart oroande då vi inte vet mycket om effekterna hos dessa djur, samtidigt som de också är en viktig födokälla för andra djur såsom fiskar, säger Annelie Lagesson i ett pressmeddelande.

Avhandlingen visar också att extremt låga halter av tillväxthormon som släpps ut från köttindustrin i många länder kan göra fiskar dumdristiga.
– Det räcker med någon miljarddels gram per liter tillväxthormon i vattnet för att fisk ska börja ta större risker och bli sämre på att undkomma predatorer, säger Annelie Lagesson.

I avhandlingen ingår även en studie där stora och mindre fiskar fått samexistera i dammar under så naturliga förhållanden som möjligt, men med tio gånger högre halter av det ångestdämpande läkemedlet Sobril än vad som vanligtvis uppmäts i vattendrag. Tidigare studier har främst utförts i laborativ miljö.

– Naturen är oerhört komplex, med väldigt många faktorer att ta hänsyn till, vilket gör detta till ett svårt pussel att reda ut. Till min förvåning såg jag inga tydliga effekter på fiskarnas överlevnad och tillväxt, vilket tyder på att dessa beteendeförändringar och samspelet mellan olika arter fungerar på ett annat sätt än vad vi tidigare antagit. Det kan också bero på att andra miljöfaktorer spelar en större roll än effekterna av just detta läkemedel i det långa loppet.