Forskargruppen dokumenterade en slående havsuppvärmning i Canadian Basin, en av de stora bassängerna i Norra ishavet, där värmeinnehållet i den övre delen dubblerats under de senaste 30 åren.

Orsaken är krympande isar längre söderut, som har gjort att sommarsolen nu värmer en allt större öppen vattenyta. Arktiska vindar har sedan tryckt det uppvärmda vattnet norrut och det har nått de inre delarna av Norra ishavet, men i ett vattenlager som ligger under ytvattnet.

- Det betyder att effekterna av förlorad havsis inte enbart är begränsad till de isfria områdena, utan också leder till ökad värmeackumulering i de inre delarna av Norra ishavet som kan få klimatpåverkan långt bortom sommarsäsongen, säger rapportens huvudförfattare Mary-Louise Timmermans, professor i geologi och geofysik vid Yale University.

Enligt forskarna ligger det varmare vattnet för tillfället fångat i ett underliggande lager, men om det blandas med ytvattnet räcker värmen för att smälta all den havsis som täcker regionen den största delen av året.