Den blåfenade tonfisken har åter igen börjat dyka upp i svenska vatten. Ifjol startade ett projekt där danska och svenska sportfiskare hjälpte till att fånga 18 exemplar, som forskare sedan kan förse med sändare, som fiskens position och hur djupt den går.

I år fortsätter projektet och förhoppningen är att 40 exemplar från samma område i Skagerrak ska kunna märkas. De exemplar som fångades ifjol vägde mellan 130-350 kg och det längsta exemplaret mätte 2,5 meter. Forskarna har dock ännu inte fått några resultat från fjolårets mätning, då sändarna ska sitta kvar i 12 månader.

Ifjol genomfördes märkningen som ett samarbetsprojekt mellan SLU Aqua, DTU Aqua och WWF med finansiering från ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna) och Sportfiskarna. I år fortsätter märkningen inom ett danskt projekt som drivs av DTU Aqua, med stöd av en del svenska sportfiskare.