Precis som på land så drabbas haven ibland av perioder med extremt hög värme. Dessa varar i regel längre än motsvarigheten på land - allt från några dagar till flera månader. Vid längre perioder med höga vattentemperaturer kan både djur och växter som lever i havet ta skada.

I den nya studien har forskarna analyserat satellitbaserade mätningar av vattentemperaturer vid ytan mellan åren 1982 och 2016. De kunde då se att under perioden hade antalet perioder med extremt höga vattentemperaturer blivit både vanligare, längre och mer intensiva.

- Vi visste att medeltemperaturerna steg. Vad vi inte fokuserat på tidigare är att höjningen i medeltemperatur kommer i form av sjok av mycket heta dagar - en chock av dagar eller veckor med mycket höga temperaturer, säger klimatforskaren Michael Oppenheimer, Princeton University, i en intervju för CBS News.

Studien pekar också på att dessa "marina värmeböljor" sannolikt kommer att bli än vanligare i framtiden. Om den globala temperaturen fortsätter stiga till att mot slutet av detta århundrade nå 3,5 grader över den nivå som mättes innan industrialismen tog fart, så kan marina värmeböljor som tidigare inträffade var 100:e dag istället inträffa var tredje dag, enligt forskarnas modeller.

Fotnot: En "marin vämebölja" definierar forskargruppen som en extrem period när temperaturen når över 99:e percentilen för en bestämd position.