Thetis fanns tidigare med på listan över Sveriges mest miljöfarliga vrak. Man befarade att fartygets bottentankar kunde innehålla upp till 22 kubikmeter diselolja då det sjönk utanför Kungshamn 1985. Tidigare i år sanerades vraket och man kunde konstatera att den mesta oljan förmodligen redan läckt ut. Resultatet av pumpningen blev knappt en kubikmeter dieselolja.

Men Thetis har mer att bjuda på. Nu pågår en bärgning av ett spökgarn vid vraket. Fiskeredskapet är en så kallad snörpvad i nylon, ett jättelikt nät som väger 20 ton och har en yta på 100x400 meter - lika stort som nio fotbollsplaner.

Anledningen till att man bärgar det är dels att det finns en risk att nätet börjar vittra sönder och avger mikroplaster, dels att det kan skada fiskar och djur som fastnar i dess maskor. Bärgningen ingår i regeringens satsning på att rensa havet från spökgarn.