Syftet med det nya nätverket är att främja kunskaps- och erfarenhetsspridning mellan kommunerna, samt att underlätta ökat samarbete med åtgärder, gemensamma projekt och liknande. Det innefattar en lång rad specialister inom kommunerna, som miljöstrateger, kommunekologer, marinbiologer, havsplanerare, VA-personal, hamnchefer, landsbygds- och skärgårdsutvecklare, näringslivsutvecklare.

Daniel Wäppling, kommundirektör i Karlshamns kommun, har varit pådrivande i arbetet att få samverkan på plats.
– I Karlshamns fall är kommunen aktiv på väldigt många områden som kopplar till Hanöbukten och vi gör stora investeringar som har ett direkt samband med havsmiljön, däribland ombyggnad av reningsverket och återskapande av våtmarker. Dock upplever vi att vi kan sakna en helhetssyn i vårt arbete och vi vill utveckla vårt sätt att arbeta genom att dra lärdom av andra kommuner, säger Daniel Wäppling i ett pressmeddelande.

De kommuner som deltar i samarbetet är Bromölla, Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Ronneby, Simrishamn, Sölvesborg och Ystad.