Uppvärmning, försurning, övergödning och syrefria bottnar är några av alla de förändringar som pågår eller förväntas i världens oceaner.

Forskarteamet menar att Östersjöns lilla vattenvolym och det långsamma vattenutbytet med Nordatlanten gör att effekter förstärks och många processer och interaktioner sker med en högre hastighet än i andra hav.

Med den kunskap forskarna har från Östersjön går det att förutspå vad som kan komma att hända i andra kustområden i världen om man fortsätter att stressa systemen som man gör. Men dessutom visar de att man kan undvika sådana misstag som vi har gjort i Östersjön genom att vidta åtgärder i tid på annat håll.