Hittills finns det relativt lite forskning på hur atlantlaxen (Salmo salar) lever och vandrar i havet. Därför startar nu ett nytt norskt forskningsprojekt: Atlantic Salmon at Sea- factors affecting their growth and survival, SeaSalar.

I projektet kommer forskarna bland annat att märka laxar med elektroniska sändare för att kartlägga dess vandring. Genom att kombinera genprover från fisk med olika data på exempelvis plankton och pelagiska fiskbestånd hoppas forskarna också få en bättre bild av laxens liv och förutsättningar i havet. Projektet startar i augusti i år.

SeaSalar är ett samarbete mellan Norsk Institutt for naturforsknings (NINA), Havsfoskningsinstituttet (HI), och Norges Arktiske universitet UiT. Även ett stort antal internationella experter och biologer är involverade.