Det nya förbudet innebär att varje medlemsstat måste lägga ett förbud för yrkesfiske efter ål i havet under en valfri sammanhängande period på tre månader, mellan den 1 september 2018 och den 31 januari 2019. Det omfattar alla EU-vatten i Nordostatlanten, inklusive Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Undantaget är fiske efter ål som är mindre än 12 centimeter, fiske efter ål i Medelhavet samt fritidsfiske efter ål.

- Vid val av period för fiskeförbud under 2018 har vi beaktat påverkan på svenskt fiske i förhållande till åtgärdens förväntade effekt på hela beståndet. Utifrån tidigare års fångster bedömer vi att ett fiskeförbud från november till och med januari kommer minska det svenska kustfisket efter ål med ytterligare 22 procent, vilket motsvarar cirka 35 ton, säger Ingemar Berglund, avdelningschef på HaV.

HaV:s förslag kritiseras dock av Världsnaturfonden, som anser att fiskestoppet läggs under den tid då ålfisket är som minst, och att det på så sätt får minst verkan. Förslaget ligger nu på remiss och ett beslut kommer eventuellt redan i maj.

År 2007 infördes ett generellt förbud för fiske efter ål i Sverige. Om man råkar fånga en ål av misstag är man skyldig att släppa tillbaka den i vattnet. Undantagna från fiskeförbudet är personer som bedriver yrkesmässigt fiske med stöd av särskilt ålfisketillstånd och fiske i vissa inlandsvatten där ålen inte kan vandra ned till kusten på grund av nedströms kraftverk. På västkusten är fisket stoppat och här beviljas inte längre nya tillstånd för fiske efter ål.