Modellberäkningar visar att Östersjön kan vara omkring två grader varmare år 2100, skriver flera forskare i en debattartikel i Dagens Samhälle. Samtidigt, påpekar de, finns det forskning som pekar på att den ökande avsmältningen av Grönland och hur det påverkar Golfströmmen kan leda till en relativ avkylning i Östersjöregionen och Skandinavien. Men hur mycket?

- Vad innebär ett förändrat klimat för Östersjön? Hur påverkas fiskebeståndet, salthalten och ekosystemet? Och spelar det någon roll om Östersjön blir varmare? Vi vet inte allt, men med hjälp av den forskning som pågår vet vi tillräckligt mycket för fatta välunderbyggda beslut.

Det vi vet är att ett förändrat klimat kommer att påverka livet i och runt Östersjön, inte bara när det gäller ekosystemet utan också i frågor som infrastruktur, bebyggelse, matproduktion, förändrade livsbetingelser och landskapsmiljöer, fritidsliv och turism. Dessa miljö- och samhällsutmaningar är både omfattande och kopplade till varandra.

- Vi behöver växla upp det hållbara utvecklingsarbetet omgående. Och vi behöver göra det tillsammans, över nationsgränserna, skriver forskarna. Därför är det glädjande att Baltic Sea Future arrangeras för andra året i rad i Stockholm. Kongressen samlar representanter från kommuner, länder, företag, lärosäten och yrkesgrupper runt hela Östersjön med det gemensamma målet att tillsammans upptäcka sätt att säkerställa Östersjöregionens framtid.