Arbetet med att ta fram förslagen till havsplaner för svenska vatten har pågått tre år, och många organisationer har varit inblandade. Planerna ska visa statens samlade syn på användning av havet och ska förena näringspolitiska och sociala mål med miljömål.

– Många olika intressen ska samsas i havet, exempelvis sjöfart, fiske, turism, vindkraft, marina skyddsområden för djur- och växtliv och försvar. Många verksamheter kan fungera tillsammans inom ett område, medan andra kan vara oförenliga, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV.

Samrådet pågår under sex månader, mellan 15 februari och 15 augusti. Planerna beslutas av regeringen senast 2021. De blir sedan vägledande för kommuner, regioner, och myndigheter i deras förvaltnings- och planeringsarbete.