Sjöstjärnors synorgan sitter längst ute på spetsen av armarna. Man har länge känt till att de har synorgan, men däremot har man haft lite kännedom hur bra de verkligen ser. Så sent som 2014 gjordes en studie som pekade på att två arter av tropiska sjöstjärnor kan producera enkla bilder som hjälper dem att hitta tillbaka till ett korallrev.

I den nya studien har forskare undersökt synförmågan hos 13 olika arter av sjöstjärnor som lever på olika djup utanför den grönländska kusten, däribland några som lever i mörker på djupt vatten. Studien visar att av de 13 arterna var det bara en art som helt saknade synorgan.

Många djur som lever i mörker på stora djup förlitar sig mer på andra sinnen än sin syn. Därför förvånade det forskarna att samtliga av de tre djuplevande arterna i studien hade synorgan. En av arterna, Novodinia americana, hade till och med mer utvecklad syn än arter som lever i grundare vatten.

Två av de djuplevande arterna var dessutom bioluminiscerande, det vill säga att de själva kan ge ifrån sig ljus och eventuellt kommunicera med andra individer.

Forskarna anger flera troliga anledningar till djuplevande sjöstjärnor kan ha för nytta av sin syn. Ljussignaler kan vara ett sätt att hitta partners, särskilt i strömmande vatten där feromoner inte är effektiva. Synen kan också vara ett sätt att upptäcka föda eller undvika rovdjur som också sänder ut eget ljus.