Den nya typ av virus, som hittats av forskare från MIT och Albert Einstein College of Medicine, har fått namnet Autolykiviridae. Namnet är taget från "Autolykos", en karaktär i den grekiska mytologin som enligt berättelserna var mycket svår att fånga.

Trots att virustypen är vanligt förekommande i havet så har den flera karakteristiska drag som gör att den inte syns i forskarnas standardtester. Autolykiviridae saknar den karakteristiska "svans" som finns hos de flesta katalogiserade och sekvenserade bakteriofager, det vill säga virus som infekterar bakterier. Genetiskt skiljer sig gruppen markant från vanliga virus med en genuppsättning som bara innehåller 10 000 baser, jämfört med 40 000-50 000 baser som är typiskt för virus med svans.

Autolykiviridae beter sig också annorlunda jämfört med vanliga virus, vilket kan vara en anledning till att virustypen undgått upptäckt i laboratorietester. En vanlig metod för forskare att undersöka ett virus aktivitet är att infektera bakterier med det virus som ska testas, och nästa dag tittar studerar man provet och letar efter fläckar med döda bakterier. Autolykiviridae är dock långsammare och det kan ta flera dagar innan man ser spår av en infektion.

Till skillnad från vanliga virus, som specialiserar sig på en eller två olika typer av bakterier, så kan dessa svanslösa virus infektera dussintals olika typer av bakterier, ofta av helt olika arter.

Forskarna bakom studien misstänker att förekomsten av Autolykiviridae inte behöver vara begränsad till havsmiljön, utan att virustypen även existerar ovanför ytan.