I rapporten "Underlag för klimatrefugier i havsplaneringen 2017" har Havs- och vattenmyndigheten tittat på hur ett varmare klimat kan komma att påverka ett antal specifika Östersjöarter, samt identifierat ett antal områden som kan fungera som klimatrefuger för de specifika arterna.

Klimatförändringar i Östersjön förväntas generellt leda till att utbredningen av arter som är beroende av salt vatten vandrar söderut, medan de arter som är beroende av kallt vatten trycks norrut och blir beroende av större djup.

– Som vi kan se i den här rapporten, så ser det väldigt illa ut, säger Linus Hammar, som är utredare på Havs- och Vattenmyndigheten i en intervju för Sveriges radio P4 Kalmar. – Det är många arter som kommer att försvinna från stora delar av Östersjön, vilket kan få katastrofala effekter för ekosystemet. Vi pratar om ålgräs och blåstång till exempel, vikare, torsk och delvis sill också, säger han.