– Egentligen är det inte självklart att det ska finnas en motsättning mellan båtliv och skydd av havsmiljön, skriver Sofia Wikström i sin blogg efter att ha deltagit på en konferens om saken. När man frågar svenskar varför de är ute med fritidsbåt är det vanligaste svaret att det är för naturupplevelsen. För många människor är båtlivet inkörsporten till intresse för havet – och en viktig anledning till engagemang för en bättre miljö.

Jämfört med mycket annat har småbåtstrafiken en rätt beskedlig effekt på havsmiljön. Men när det gäller riktigt grunda, kustnära områden kan de ge en betydande miljöpåverkan, åtminstone lokalt.

Konferensen Hav och samhälle hade i år fokus på utmaningar och lösningar för en hållbar förvaltning av kusten.

– Vi använde fritidsbåtar som ett exempel för att diskutera problem i dagens förvaltning av kusten och hur skyddet av viktiga naturvärden kan stärkas samtidigt som kustsamhällena tillåts utvecklas, säger Ida Wendt från Havsmiljöinstitutet som var en av arrangörerna.

Småbåtshamnar och naturhamnar längs svenska kusten innehåller höga halter av organiska tennföreningar och tungmetaller som läckt ut från bottenfärger. Anläggning av bryggor gör så att havets viktiga ålgräsängar minskar. Motorbåtar skapar svall och vattenrörelser som gör vattnet grumligt och försämrar livsmiljön för undervattensväxter och fiskyngel.

– Det var tydligt på konferensen att ny kunskap och ny teknik kan hjälpa oss att påtagligt minska fritidsbåtarnas miljöpåverkan.

– Det var tydligt på konferensen att ny kunskap, teknik och infrastruktur kan hjälpa oss att påtagligt minska fritidsbåtarnas miljöpåverkan och att det är viktigt att inspirera båtägare till att använda fritidsbåtar på ett hållbart sätt, avslutar Ida.