Forskargruppen har visat att mareldens ljusintensitet styrs av hur många fiender det finns i vattnet. Om man håller dem i odling tappar de mycket av sin ljusförmåga.

– Genom att tillsätta de unika ämnen som mareldsorganismerna reagerar på kan vi undersöka vilka mekanismer som är involverade på cellnivå och vilken effekt marelden får i havet, säger Erik Selander, forskare vid institutionen för marina vetenskaper.

Genom att tillsätta lite lukt från hoppkräftor, som gärna äter dessa plankton, fick man marelden att börja lysa kraftigare igen.

– Mareldsorganismerna upptäcker sina fiender med hjälp av luktsinnet och skruvar upp ljuset när risken är stor att bli uppäten. Ljuset skyddar dem mot fiender, berättar Jenny Lindström, vid institutionen för biologi och miljövetenskap.

Resultaten tyder på att ljus är ett viktigt, men kostsamt, försvar för dinoflagellater mot hoppkräftor.