Det nya reservatet på nästan 1000 hektar omfattar ön Marstrand. Koön och kringliggande öar och vatten. På Koön hittar man både natursköna beteslandskap och lummiga lövskogar. Under havsytan finns höga naturvärden i form av hårdbottnar och grunda mjukbottnar, som fungerar som livsmiljö för fiskar och andra marina växter och djur.

– Det nybildade naturreservatet Marstrand är lika mycket ett marint reservat som ett tätortsnära natur- och friluftsområde och väl värt att besöka många gånger om, säger Jennifer Hood, biolog på Länsstyrelsens naturavdelning.