Svampen Plenaster craigi upptäcktes 2013 och är den enda kända arten inom släktet Plenaster. Den lever i en miljö som som domineras av noduler, små bollar av metall som återfinns på djup över 4 000 meter över hela välden. Svampen får livnär sig på att filtrera stora mängder vatten i jakt på de få näringspartiklar som tar sig hela vägen ner från ytan. Det gör den också känslig för bottenslam som virvlas upp i samband med djuphavsgruvdrift.

– Det moderna samhället, med elledningar och avancerade batterier, har ett stort behov av kobolt, nickel och koppar, metaller som finns i höga halter i så kallade polymetalliska noduler, på djuphavsbottnar i Clarion Clipperton zonen i Stilla Havet, säger Thomas Dahlgren, verksam vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Vid brytning så skrapar gruvbolagen först loss de små metallbollarna från botten och pumpar sedan upp dem hela vägen till uppsamlingspråmar vid ytan. Det innebär också att stora mängder slam virvlas upp. I sin studie drar forskarna slutsatsen att svampen Plenaster craigi kommer att försvinna helt från de områden som exploateras.
Eftersom Plenaster craigi är relativt lätt att identifiera och räkna så tror forskarna att den kan användas som indikator för att ta reda på hur utvinningen av djuphavsmineral påverkar tidigare orörd miljö.