Tack vare ett undantag från EU:s regler får fisk med hög PCB- och dioxinhalt säljas i Sverige. Villkoret är att svenska konsumenter aktivt ska informeras om riskerna. Fisken får dock inte säljas i de flesta andra EU-länder, eftersom halterna av miljögifter överskrider EU:s gränsvärden.

Trots det förekommer det att fisken förs ut för försäljning i andra EU-länder. Därför har Livsmedelsverket tagit fram en rad nya förslag som ska öka kontrollen över fiskeprodukter som överskrider gränsvärdena för PCB och dioxin.
- Våra förslag ska bidra till att olaglig utförsel av fisk med för höga halter av dioxin och PCB upphör , säger Pontus Elvingsson vid Livsmedelsverket.

Förslagen innefattar bland annat:
• Nya sätt för informationsöverföring kontrollmyndigheter emellan inklusive ett effektivare utnyttjande av Havs- och vattenmyndighetens (HaV) digitala spårbarhetsdatabas.
• Förslag till ny kontrollorganisation när det gäller kontroll av primärproducenter som bedriver fiske i havet.
• Utökade märkningskrav för fisk fångad i vattendrag som mynnar ut i Östersjön. För bearbetade fiskeriprodukter ska detta utredas vidare.
• Ökade dokumentationskrav för livsmedelsföretag som tar emot eller till andra livsmedelsföretag levererar viss fisk och fiskeriprodukter från Östersjöområdet.