Numera står fritidsfiske för den största delen av hummerfisket, vilket gör det svårare att uppskatta hur mycket som fångas. Studier av fiskefria områden visar dock att mängden hummer ökar när fisket begränsas. Ett område, Kåvra utanför Brofjorden, har varit fredat från hummerfiske i nästan trettio år. Där finns avsevärt mer hummer än i två närliggande områden visar resultat från SLU Aquas provfisken.

Under provfisket märktes också samtliga humrar. Återfångande humrar kommer på så sätt att ge kunskap om hur humrarna växer och rör sig .

- Återfångad hummer kommer att ge oss värdefull information som kan bidra till en bättre förvaltning. Så därför uppmanar SLU Aquas havsfiskelaboratorium alla hummerfiskare som fångar en märkt hummer att kontakta oss, säger Andreas Wikström, miljöanalytiker vid institutionen för akvatisk resurser på SLU (SLU Aqua).