Vaquitan, även kallad "Kaliforniatumlare", lever bara i Californiaviken. Forskare uppskattar att det i juni i år bara fanns cirka 20 individer kvar, och det största hotet är att de fångas som bifångst vid garnfiske. Garnfisket är visserligen förbjudet i viken, men förekommer ändå i stor utsträckning från små båtar efter bland annat den eftertraktade fisken totoba.

Sälar och fiske vid SLU Aqua har under flera år utvecklat en rad fiskeredskap som alternativ till garn. Bland annat har man tagit fram en not för fiske från mindre båtar i småskaligt fiske, vilket kan vara ett alternativ för de mexikanska fiskare som försörjer sig på fisket i Californiaviken. Den här veckan är därför en mexikansk delegation på plats i Ystad för att se hur fisket går till i praktiken.

- Samarbetet mellan Mexiko och Sverige när det gäller redskapsutveckling har pågått i flera år, och vi hoppas att de nyutvecklade redskapen ska skapa möjligheter för det småskaliga fisket i Mexiko. Det är fantastiskt givande att få vara del i arbetet att bevara Vaquitan, men också att få arbete för ett hållbart småskaligt fiske i Mexiko, säger Sara Königson, forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua).

Sara Königsson understryker dock att man från SLU Aquas sida inte utvecklar redskap som stödjer det illegala fisket efter totoba, som också är en starkt hotad art.
- Den problematiken tar vi med i beräkningen när vi utvecklar redskapen. Mexikanska regeringen är också mån om att ha tydliga restriktioner för vilka redskap som det kommer att finnas tillstånd för, och vilka redskap som ska utvecklas med hänsyn till totoban. Till exempel kan det finnas problem med krokfiske eftersom de redskapen även kan fånga totoba. Så när vi tar fram till exempel burar, så tittar vi på burar som kan selektera ut större fiskar som totoban, säger hon.