Inför höstens hummerfiske, som startar klockan 07.00 den 25 september, införs en rad nya regler. Anledningen är att det svenska hummerbeståndet ska få chans att återhämta sig, både beträffande storlek och antal. Tidigare har fritidsfiskare kunnat använda upp till 14 hummertinor, men till hösten är det 6 hummertinor som gäller. För yrkesfiskare, som tidigare fiskat med 50 tinor, gäller nu en maxgräns på 40 hummertinor.

– Förslaget om minskningen av antalet tillåtna redskap är den del av remissen som har engagerat mest. Flera fritidsfiskare har föreslagit en något mindre minskning av antalet redskap. Vi har dock gjort bedömningen att en kraftig reduktion av framför allt fritidsfiskets redskapsanvändning är nödvändig för att beståndet ska få möjlighet att återhämta sig så snabbt som möjligt. Fritidsfisket står för upp till 90 procent av redskapen som används i fisket och det är därför här som reduktionen ger störst effekt på mängden fångad hummer. Detta bedömer vi därför vara en rimlig, nödvändig och proportionell åtgärd, säger Martin Karlsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Tidigare har alla kunnat fiska från premiärdatumet fram till sista april. Nu förkortas fiskesäsongen för fritidsfiskare till den sista november, medan yrkesfiskare har ytterligare en månad på sig, till sista december. Storleken på de humrar man får ta upp ändras också. Avståndet från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, den så kallade "carpaxlängden", ändras från 80 millimeter till 90 millimeter. Det redskapsförbud innan hummerpremiären som finns idag ändras till att vara en fast vecka innan hummerfisket blir tillåtet.

En ny regel införs också beträffande hummertinorna som ska ha en större flyktöppning på 60 millimeter, mot tidigare 54 millimeter. Men på grund av att det blir svårt för både fiskare och redskapsbranschen att ställa om till den här säsongen, så börjar den regeln gälla från och med 1 januari 2018.