Hajar fångas för sina fenor, som kan säljas till framförallt Asien för stora summor. Hajfensfiske innebär ett stort mått av djurplågeri, eftersom fenorna skärs av och kroppen kastas tillbaka i havet där hajen långsamt dör. Sedan 2003 finns det ett EU-förbud mot hajfensfiske, men svaga lagar har gjort att EU-länder utnyttjat kryphål i lagstiftningen. Antalet hajar har sjunkit dramatiskt sedan mitten på 1900-talet.

Men hajarna är ännu mer värda när de lever i havet än som hajfenor, eftersom ekoturismen kring hajar omsätter stora summor. Det visar en ny amerikansk studie, där man sammanställt hur mycket pengar som exempelvis dykverksamhet i hajvatten genererar.