Måseskär är ett av Sveriges mest frekvent nyttjade fiskevatten, både för fiske av skaldjur och torsk, men där ligger flera fartyg som sänktes under andra världskriget. Undersökningar vid Måseskärsvraken visar att fisk och skaldjur innehåller spår av kemiska stridsmedel. Det rör sig om två former av det giftiga ämnet diphenylchlorarsine.

- Vi har hittat väldigt låga halter i några av de individer som undersökts, men det här är ämnen som inte ska förekomma i havsmiljön, säger Christer Larsson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

De kemiska stridsmedel som HaV nu hittat spår av kommer med all sannolikhet från bomber som rostat sönder och som läcker ut sitt innehåll.

- Det är allvarligt att vi hittat kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur och i ett område där vi vet att det både pågår ett intensivt yrkes- och fritidsfiske. Vid trålning rörs även bottensediment upp som kan sprida de giftiga ämnena vidare. Vi ser gärna att det införs ett fiskeförbud i området vid Måseskär och vid andra dumpningsområden, men det är fråga som Sverige inte själv råder över, säger Christer Larsson.