För att stötta kommunerna i deras viktiga roll har Stockholms universitet, Stockholms stad och Stiftelsen Hållbara hav tagit initiativet till kongressen Baltic Sea Future - Innovations, visions and leadership for a sustainable Baltic Sea region.

– östersjöregionen har goda förutsättningar att bli en framgångsrik modell för det globala klimat- och miljöarbetet och transformationen till ett hållbart samhälle. Men då måste de lokala krafterna i hela regionen mobiliseras och ges möjligheter att samarbeta, säger Tina Elfwing, föreståndare för Stockholms universitets östersjöcentrum och en av initiativtagarna till kongressen.

Det finns mängder av idéer och engagemang på lokal nivå. Framgångsrika projekt och konkreta initiativ pågår på många håll. För att nå hela vägen krävs dock samarbete, innovation och ledarskap – och starka allianser mellan vetenskap, politik och näringsliv i hela östersjöregionen.