Sälen orsakar kustfisket stora kostnader varje år genom att äta fångsten och skada redskapen. Ett fiske som är speciellt hårt drabbat av detta är garnfisket efter torsk i östersjön. Vid över 30 % av alla fisketillfällen rapporteras sälskador på garnfiske efter torsk, för krokfiske är det närmare 50 %. Forskningsprogrammet Sälar och Fiske vid SLU Aqua:s kustlaboratorium har sedan 90-talet arbetat med att utveckla fiskeredskap som kan användas i områden där det finns säl.

En nyutvecklad, "smart" torskbur som verkar kunna skydda fångsten och redskapen har nu utvecklats. Den är konstruerad så att sälen inte blir så intresserad av fisken och att den inte kan skada buren. Om ingångarna dessutom förses med en liten nätstrut kan fångsten ökas. Det återstår dock en del innan buren kan börja användas kommersiellt.
- Det är mycket som måste fungera för att ett redskap ska kunna vara en ersättning till etablerade redskap. Just nu arbetar vi vidare bland annat med hur hanteringen av burar ombord ska bli smidigare för fiskarna, säger forskningsassistent Peter Ljungberg.