Det finns mängder av kemiska ämnen i vår miljö som vi idag inte vet någonting om, varken vilka ämnen det är eller hur de påverkar oss människor och vår miljö. Vi ska inom detta projekt systematiskt spåra upp de verkliga kemiska förövarna, istället för att leta efter dem som dagens instrument redan är bra på att mäta, berättar Magnus Engwall, professor i ekotoxikologi vid örebro universitet och ansvarig för projektet. Denna jakt på miljögifter sker i samarbete med tio företag. Ett viktigt mål är att ta fram bättre undersökningsmetoder för förorenade områden på land och i vattendrag. Ett annat är att hjälpa företagen att utveckla teknik för avgiftning, och återvinningsmetoder för att producera giftfria material. KK-stiftelsen bidrar med 48 miljoner kronor till projektet, och företagen går in med 40 miljoner kronor.