Havets botten är fortfarande ett relativt outforskat område. Det gäller även för högintressanta områden som Arktis. Bottentopografin påverkar hur havsis och glaciärer i fjordar skyddas för varma havsströmmar. Mer kunskap om bottnarna kan användas för att förutspå hur mycket is som kan försvinna i ett varmare klimat.

– Vi var ute med forskningsfartyget Oden under 2015 och mätte hela fjordområdet där Petermannglaciären mynnar, berättar Martin Jakobsson, geolog och Arktisforskare på Stockholms universitet. Vi ville ta reda på om glaciären historiskt sätt drabbats av liknande förluster och sedan återhämtat sig, eller om förlusterna är en början på stora dräneringar av den nordvästra delen av den grönländska inlandsisen.

– Minskningen av havsisen har gått fortare än de flesta klimatmodellerna visat, enligt Erik Kjellström, klimatforskare på SMHIs Rossby Centre. Flera faktorer påverkar isen, inte bara vindar och luft- och havstemperatur, utan även molnighet. Att isens tjocklek minskat över tid påverkar också eftersom en tunnare is lättare smälter bort på sommaren. Alla dessa störningar ger tillsammans stor effekt och påverkar också varandra.

– Ur ett geologiskt perspektiv minskar isarna i volym i en rasande fart, särskilt de som har koppling till havet. Vi måste lära oss mer, ta hand om det vi har och så klart minska utsläppen. säger Martin Jakobsson.