Forskare från en rad olika forskningsinstitutioner i Europa och Nordamerika har undersökt tusentals musslor, fåglar och fiskar i 45 områden på norra halvklotet. Tiaminbristen har studerats hos blåmussla, ejder, amerikansk och europeisk ål, atlantlax och havsöring med hjälp av kemisk och biokemisk analys.

Även i de fall där tiaminbristen inte varit direkt dödande har den lett till minskad tillväxt, förändrade organstorlekar, allmänt försämrad näringsstatus, försämrade blodvärden, ökade infektioner, förändrat beteende, försämrad simförmåga och mycket allvarliga effekter på fortplantningen.

- Vi kan idag inte utesluta att den observerade tiaminbristen är så allvarlig att den bidrar signifikant till det pågående globala utdöendet av många djurarter, säger Lennart Balk, forskare vid Stockholms universitet och koordinator för projektet.

Resultaten har publicerats i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.