Forskarna Ellen Schagerström och Joakim Hansen från Stockholms universitet berättar i det nya numret av tidskriften Havsutsikt om östersjöns särpräglade flora.

- Jag gillar tång, berättar Ellen , och jag skriver om både tångskogens värld och rödalgernas rike. Det är arter som trivs bäst i områden med renspolade klippor att växa på.

Joakim föredrar mer skyddade vikar, där rotade vattenväxter breder ut sig i det mjuka bottematerialet. Han berättar om natedjungeln och om slingor och kransalger och uråldriga ålgräsängar.

- I östersjön tillhör tyvärr de grunda vegetationsklädda bottnarna de mest hotade naturtyperna. Det gäller för båda våra favoritområden, påpekar Joakim. Därför är det viktigt att kartlägga både naturvärden och hot, så att vi kan skydda ekologiskt viktiga, känsliga eller sällsynta miljöer.