För att bedöma tillståndet för kustfisk använder man sig av indikatorer, exempelvis hur mycket fisk det finns, och av vilka sorter. Forskarna har testat olika indikatorer i elva provfiskområden längs hela Sveriges östkust. Resultaten visar att förändringar i indikatorerna kan vara mycket lokala.

– Det här är viktigt när man ska införa åtgärder. Då måste man veta inom hur stort område till exempel närsaltsreduktion eller fiskefria områden kan tänkas påverka fisken, säger örjan östman, forskare på institutionen för akvatiska resurser och en av författarna till studien.

Forskarna anser att bedömning av tillståndet för kustfisk bör göras inom ett område som ligger nära där undersökningarna – till exempel provfisken – genomförts.

– Vid uppföljningar av åtgärder bör man också tänka på att naturlig miljövariation kan påverka fisken och på så vis möjligen maskera effekten av en åtgärd, säger Jens Olsson, en av medförfattarna till studien.
– Dessutom kan det dröja några år innan man ser effekten av en åtgärd. Det vi ser idag beror ju på miljötillståndet som rådde för några år sedan.