Sofia Wikström och Mattias Rust är helt överens om att skyddet av den marina miljön fungerar dåligt. Sverige klarar inte ens av att skydda tio procent av haven trots att vetenskapen pekar på behovet av 30 procent skydd.

Dessutom är det inte bara fråga om yta, utan om kvalitén på de områden vi skyddar. Det spelar egentligen mindre roll om ytan av skyddade områden i havet är sex, tio eller trettio procent – om inte skyddet verkligen skyddar de arter om miljöer som det är tänkt att skydda blir satsningen förgäves.

Att skydda den biologiska mångfalden av växter och djur i östersjön är inte bara en fråga om att bevara havsnatur, utan också om att långsiktigt säkra havets stora värden. Fiskeindustri och turism är bara två exempel på stora inkomstkällor som är direkt kopplade till ett välmående och levande hav. För att bevara den biologiska mångfalden i östersjön och säkra denna vår gemensamma resurs måste framtidens marina områdesskydd inrättas på nya sätt, med ett mycket tydligare fokus på kvalitet.