Den globala uppvärmningen kommer att göra haven varmare och surare. Havsnivåerna kommer att stiga, och den biologiska mångfalden hotas. Små ö-nationer oroar sig över sin framtida existens, och har arbetat hårt för att frågor kring de stigande havsnivåerna ska lyftas. En av de saker som diskuterats i Marrakech är den FN-konferens om haven som Sverige ska arrangera tillsammans med Fiji. Det blir den största FN-konferensen i sitt slag om haven som ordnats, och kommer att gå av stapeln i New York i juni nästa år. "Vi kan inte leva utan friska hav", säger Sveriges klimatminister Isabella Lövin under sitt deltagande på klimatmötet i Marrakech.