De nya reglerna om begränsade utsläpp av NOx kommer att gälla fartyg byggda efter 2021. Beräkningar visar att det i framtiden kommer att minska kvävenedfallet till våra havsområden med 22 tusen ton årligen.
”Det är en betydande reduktion av den luftburna depositionen av kväve på östersjön, och en framgång att länderna runt östersjön och IMO kunnat enas i denna fråga. Det ger också gott hopp om att kunna enas i andra viktiga frågor kring havsmiljön” säger Carl Rolff.

För Helcom är detta en ny seger i arbetet med att få sjöfarten i östersjöregionen mer miljövänlig. Tidigare framgångar handlar om begränsade svavelutsläpp från fartyg och att få stopp för avloppstömning för kryssningsfartyg i detta känsliga havsområde.